top of page
banner_diğer.png

"Ekonomi, güvene dayanan çok boyutlu ve çok taraflı ilişkiler ve hizmetler bütünüdür...."

NormTurkey, ekonominin girift ilişkiler ağı içinde dağıtım, üretim ve bölüşüm süreçlerinin her aşamasındaki hizmetlere katkı sağlar. Vergi, denetim, muhasebe ve hukukun kesişiminde veya tümüyle bunların dışında bulunan pek çok hizmeti bütüncül olarak sunar.

NormTurkey, ekonomik aktörlerin faaliyetlerine ilişkin tüm boyutları ve yönleri ile maddi ve hukuki sonuçları öngörmeye, önlem almaya, yönlendirmeye, operasyonel hamleler yapmaya, kurumsallaşmaya ve küreselleşmeye yönelik diğer hizmetleri sunar.

Diğer verdiğimiz hizmetlerimiz;

bant_sol.png

Yatırım teşvik süreçlerinin yönetilmesi,

bant_sağ.png

Ar-Ge, teknolojik yatırımlar ve tasarım faaliyetlerine yönelik danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

bant_sol.png

Maliyet, müşteri, pazarlama, operasyonlar, performans, insan kaynakları ve iç sistemlere ilişkin süreç yönetiminin ve danışmanlığının yapılması,

bant_sağ.png

Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti verilmesi,

bant_sol.png

Gümrük ve dış ticaret süreçlerine yönelik danışmanlık yapılması,

bant_sağ.png

Finansman sağlama, finansal yeniden yapılandırma süreçlerine hukuki destek verilmesi,

bant_sol.png

Riskin erken saptanmasına ve risk yönetimine ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,

bant_sağ.png

Patent, marka, telif haklarına ilişkin hizmetleri sunulması,

bant_sol.png

Miras, veraset, ortaklığın giderilmesi süreçlerine danışmanlık sağlanması,

bant_sağ.png

Yönetim danışmanlığı yapılması,

bant_sol.png

Taşınmaz hukukuna ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve danışmanlık verilmesi,

bant_sağ.png

Start-up, bilişim, fikri mülkiyet düzenlemelerine ve süreçlerine destek verilmesi,

bant_sol.png

Finansal durum tespitlerinin yapılması, finansal stratejik operasyonlara, sermaye ve borçlanma dahil finansal hizmetlere danışmanlık sağlanması,

bottom of page