top of page
2000.jpg

"Yayınlar ve Sirkülerimize İndir Düğmesine Basarak Ulaşabilirsiniz..."

Vergisel Mahremiyet Bakımından Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu, Vergi Dünyası Dergisi, Aralık 2021

Vergi Ve Ticaret Hukuku Açısından Faturanın Hukuki Sonucu, Vergi Dünyası Dergisi, Kasım 2021

Faturanın Delil Niteliği, Vergi Soruları Dergisi, Kasım 2021

Anonim Şirketlerde Denetimin Konusu ve Kapsamı, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Tezi, 2021

The Annulment Procedure Under ICSID Rules, Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014

Gelir Dağılımı Adaleti Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi, Hesap Uzmanları Kurulu, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2008

Kanuna Uygunluk Denetiminin Gerekçeleri, Vergi Dünyası Dergisi, Aralık 2020

Bağımsız Denetçinin Finansal Tablo Kullanıcılarına Karşı Güven Sorumluluğu, İş ve Hayat Dergisi, Aralık 2019

Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağı Altında Peçeleme İşlemlerinin Vergisel Sonucu, Vergi Dünyası Dergisi, Şubat 2012

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar, Vergi Dünyası Dergisi, Aralık 2010

Düzeltme İşlemlerinden Doğan Geçmiş Yıllar Kârlarının Dağıtılması Halinde Vergileme, Yaklaşım Dergisi, Mart 2010

Damga Vergisinde İşlem, Kâğıt ve Nüsha Kavramları ile Üst Sınır Sorunu, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 2009

Vergi Oranında Yatırım İndirimi, Vergi Dünyası Dergisi, Temmuz 2009

Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Aralık 2008

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Vergi Dünyası Dergisi, Temmuz 2006

Bağımsız Denetimin Hukuki Analizi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yayınlanmamış Etüt, 2016

Vergi, finansal raporlama, bağımsız denetim, hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası konferanslar

bottom of page